Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI PROCESELOR ŞI AL CALITĂŢII PENTRU ASIGURAREA SUSTENABILITĂŢII ORGANIZAŢIILOR PRESTATOARE DE SERVICII

Autor:Carmen Păunescu

JEL:M10, M11

DOI:

Cuvinte cheie:process performance management, organization maturity assessment tool, management system for sustainability improvement, service organization

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert