Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

ECOROM – PROPUNERE DE SISTEM DE INDICATORI PENTRU CERTIFICAREA CALITĂŢII ÎN ECOTURISM

Autor:Hornoiu Remus, Tănase Mihai Ovidiu, Nistoreanu Puiu

JEL:L15, L83, Q20, Q50

DOI:

Cuvinte cheie:certification, indicator system, ecotourism, sustainable development, sustainable tourism

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert