Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

CONSIDERAŢII PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA PERFORMANŢEI SERVICIILOR FURNIZATE DE SPITALELE DIN ROMÂNIA PRIN IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT

Autor:Lelia Voinea, Rodica Pamfilie

JEL:I10, I18, I19

DOI:

Cuvinte cheie:healthcare, hospital, quality, integrated management system

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert