Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

CARACTERISTICI ŞI METRICI DE CALITATE ALE PROCESULUI DE M-LEARNING

Autor:Paul Pocatilu, Cătălin Boja

JEL:D83, I21

DOI:

Cuvinte cheie:e-learning, mobile learning, educational services, quality metrics, quality management

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert