Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

STANDARDE ŞI COSTURI ALE MANAGEMENTULUI CALITĂŢII SERVICIILOR DE E-LEARNING

Autor:Marian Stoica, Bogdan Ghilic-Micu

JEL:I21

DOI:

Cuvinte cheie:quality, standards, e-learning, technology, cost

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert