Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

METODE DE EVALUARE A RISCULUI OPERAŢIONAL PENTRU MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SERVICIILE BANCARE

Autor:Alina Mihaela Dima

JEL:G32, C24

DOI:

Cuvinte cheie:quality management, operational risk, banking services, binary regression model

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert