Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR ÎN ECONOMIA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE : OPORTUNITĂŢI ŞI PROVOCĂRI

Autor:Ion Plumb, Andreea Zamfir

JEL:L80, L15, L86, M10, M15, O14, O33

DOI:

Cuvinte cheie:management, service quality, knowledge-based economy, online services

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert