Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

CALITATEA ÎN SERVICIILE EDUCAŢIONALE DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR: ASIGURARE, MANAGEMENT SAU EXCELENŢĂ ?

Autor:Roxana Sârbu, Anca Gabriela Ilie, Antonia Cristiana Enache, Dan Dumitriu

JEL:I21, I29, M16, M53

DOI:

Cuvinte cheie:excellence, performance, quality management, quality assurance, quality indicators

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert