Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

STUDIU EMPIRIC PRIVIND COSTURILE REFERITOARE LA CALITATE ÎN ÎNTREPRINDERILE PRESTATOARE DE SERVICII DIN ROMÂNIA

Autor:Mariana Glăvan, Mădălina Dumitru, Mihaela Dumitrana

JEL:M19

DOI:

Cuvinte cheie:quality costs, empirical survey, services company, managerial accounting, analysis

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert