Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

UTILIZAREA MODELULUI EUROPEAN AL TOTAL QUALITY MANAGEMENT PENTRU EVALUAREA PERFORMANŢELOR ORGANIZAŢIILOR. STUDIU DE CAZ PENTRU SERVICIILE DE EDUCAŢIE

Autor:Maria Ioncică, Iolanda Magdalena Negoiţă, Eva-Cristina Petrescu, Diana Ioncică

JEL:D23, I20

DOI:

Cuvinte cheie:educational services; improving the quality of services; total quality management; assessing performance; the general strategic chart

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert