Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

CONSIDERAŢII PRIVIND MANAGEMENTUL CALITĂŢII ÎN SERVICII CA INSTRUMENT DE MARKETING PENTRU CREŞTEREA SATISFACŢIEI UTILIZATORILOR DE PRODUSE TURISTICE

Autor:Nicolae Teodorescu, Aurelia–Felicia Stăncioiu, Augustin Mitu

JEL:M31, L83, M10

DOI:

Cuvinte cheie:quality, quality management, marketing, customer satisfaction

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert