Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

STUDIUL CALITĂŢII SERVICIILOR APLICAŢIE LA NIVELUL UNUI HOTEL UTILIZÂND MODELUL SERVQUAL

Autor:Olimpia State, Nicolae Istudor

JEL:M10

DOI:

Cuvinte cheie:services, quality, management, models, tourism, hotel

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert