Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR DE CUANTIFICARE SCIENTOMETRICĂ A CERCETĂRII MEMBRILOR COMUNITĂŢII UNIVERSITARE IMPLEMENTAT PRIN CONCEPTUL „E-UNIVROSCIENT”

Autor:Ionescu Bogdan, Ionescu Iuliana, Dumitru Valentin, Gorgan Vasile

JEL:O32

DOI:

Cuvinte cheie:scientometrics; research scientific portfolio; scientific research; researcher’s profile; online database

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert