Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

RECONSIDERAREA SISTEMULUI DE CALITATE A SERVICIILOR DIN INDUSTRIA HOTELIERĂ ROMÂNESCĂ - PREMISĂ A CREŞTERII COMPETITIVITĂŢII OFERTEI DE TURISM

Autor:Adriana Anca Cristea

JEL:D20, D78, H53, M19

DOI:

Cuvinte cheie:quality management, standards of quality, extra-criteria of classification, hospitality industry, good practice norms, national quality system

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert