Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

HOSPETITIVENESS – MODELUL EMPIRIC AL COMPETITIVITĂŢII ÎN INDUSTRIA HOTELIERĂ DIN ROMÂNIA

Autor:Radu Emilian, Claudia Elena Ţuclea, Mădălina Lavinia Ţală, Cătălina Nicoleta Brînduşoiu

JEL:M10, M14

DOI:

Cuvinte cheie:competitiveness, hospitality industry, hotel management, competitive advantage

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert