Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

FIABILITATE ŞI FLEXIBITATE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII PRODUSELOR TURISTICE

Autor:Pavel Stanciu, Cristian Valentin Hapenciuc

JEL:L83, L84

DOI:

Cuvinte cheie:tourism services quality, touristic product, touristic reliability, safe tourism, tourism satisfaction

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert