Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

UTILIZAREA INDICATORILOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ îN MANAGEMENTUL CALITĂŢII SERVICIILOR. STUDIU DE CAZ : VEOLIA ENVIRONNEMENT

Autor:Cătălin Florin Seichea

JEL:M1, O2, Q2, Q5

DOI:

Cuvinte cheie:quality management, free goods, sustainable development indicators

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert