Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Masurarea potentialului managerial

Autor:Ion Gh. Roşca, George Moldoveanu

JEL:M10, M11, M12, M14

DOI:

Cuvinte cheie:capabilitate manageriala, capabilitatea functiunii organizationale,capabilitatea construirii culturii organizationale, capabilitatea schimbarii manageriale,echitate, model socio-economic.

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert