Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

STABILIREA COSTURILOR ŞI CHELTUIELILOR ÎNTR-UN CABINET STOMATOLOGIC

Autor:Duţescu Adriana, Ponorîcă Andreea Gabriela, Stănilă Georgiana Oana

JEL:I11, M41

DOI:

Cuvinte cheie:efficiency, cost, budget, analysis, benefit, good practice

Abstract:
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert