Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Activitatea comercială responsabilă a imm -urilor şi valorile specifice dezvoltării durabile din perspectiva modelului european de excelenţă

Autor:Marieta Olaru, Vasile Dinu, Ghiorghiţa Stoleriu, Diana Sandru şi Violeta Dincă

JEL:M10

DOI:

Cuvinte cheie:responsible commercial activity, sustainable development, demands of society, social responsibility, SMEs in trade, the EFQM excellence model

Abstract:
Lucrarea pune în valoare o parte dintre rezultatele cercetării pe baza de chestionar, efectuată la nivelul IMM -urilor din România, în perioada 2007-2008, în cadrul proiectului naţional de cercetare IDEI 856 ”Creşterea competitivităţii IMM -urilor din România prin implementarea unui model de evaluare şi de îmbunătăţire a performanţelor acestora în conformitate cu modelul european de management al calităţii”. Unul dintre obiectivele cercetării l-a reprezentat evaluarea gradului de satisfacere a cerinţelor societăţii referitoare la protecţia vieţii, sănătăţii persoanelor şi la protecţia mediului înconjurător de către IMM – urile din România, inclusiv a celor din domeniul comerţului, din perspectiva unei abordări integrate a valorilor dezvoltării durabile în cadrul modelului de european de excelenţă, definit de către Fundaţia Europeană pentru Managementul Calităţii (European Foundation for Quality Management – EFQM). Ca urmare a studiului efectuat a rezultat că există o corelaţie între gradul de satisfacere a acestor cerinţe şi nivelul de maturitate al sistemului de management al calităţii întreprinderilor. Astfel, s-a constatat că, în cazul IMM -urilor din domeniul comerţului, ale căror preocupări privind implementarea unui sistem de management al calităţii sunt în fază incipientă, gradul de satisfacere a cerinţelor societăţii, din perspectiva unei abordări integrate a valorilor dezvoltării durabile în cadrul modelului european de excelenţă EFQM, este relativ scăzut. Pe de altă parte, cercetarea efectuată a evidenţiat faptul că, datele obţinute de către IMM –uri din domeniul comerţului în procesul evaluării şi monitorizării impactului proceselor asupra mediului înconjurător sunt utilizate in principal pentru stabilirea unor acţiuni corective, ca urmare a reclamaţiilor apărute şi în mai mică măsură pentru definirea unor programe de îmbunătăţire continuă a satisfacerii acestor cerinţe.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert