Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Modele ale influenţei comerţului intra-regional asupra dezvoltării sustenabile în românia

Autor:Dumitru Miron, Alina Mihaela Dima, Simona Vasilache

JEL:C25, F15, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, comerţ intra-regional, integrare economică, regresie, model

Abstract:
Lucrarea estimează impactul comerţului dintre România şi UE (importuri şi exporturi) asupra dezvoltării durabile (definită prin următorii indicatori: creşterea PIB şi rata de ocupare a forţei de muncă) folosind prognoza dinamică şi auto-regresia vectorială (VAR). Regresia logistică prognozează evoluţia PIB-ului pe baza evoluţiei importurilor şi exporturilor, având în vedere Agenda Lisabona, în orizontul de timp 2010. Folosind date care reflectă evoluția comerţului intra-regional, modelul poate prezice evoluţia PIB-ul şi, în consecinţă, a dezvoltării durabile în România, ca un nou membru al Uniunii Europene.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert