Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Percepţia studenţilor de la specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor cu privire la importanţa dezvoltării durabile în activitatea comercială

Autor:Valentin Niţă, Daniela Tatiana Agheorghiesei

JEL:A23, L8, Q56

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, educaţie, activitatea comercială, percepţia studenţilor

Abstract:
De-a lungul timpului, s-a demonstrat că educaţia reprezintă modul cel mai eficient şi economic de a schimba gândirea oamenilor cu privire la o problemă specifică şi de a produce schimbarea de atitudine dorită. Sporirea gradului de conştientizare şi educaţie sunt instrumente importante în sprijinul dezvoltării durabile, şi de completare juridică, de reglementare, şi economică. Acest articol prezintă un studiu realizat de autori cu scopul de a identifica modul în care studenţii care au absolvit studii de specialitate în Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, percep conceptul de dezvoltare durabilă şi preocupările managerilor actuali privind aplicarea acestuia în activitatea comercială; dacă şi-au însuşit cunoştinţele şi competenţele specifice; şi dacă ei consideră că la viitorul lor loc de muncă în calitate de oameni de afaceri sau factori de decizie în activitatea comercială, vor fi capabili să aibă în vedere strategii privind dezvoltarea durabilă. Un obiectiv adiacent este legat de percepţia rolului universităţii în susţinerea conceptului de dezvoltare durabilă, prin alegerea disciplinelor predate, a subiectelor de dezbatere şi prin transmiterea şi impunerea de cunoştinţe.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert