Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Comercializarea vacanţelor în ariile naturale protejate - formă a dezvoltării durabile în turism

Autor:Rodica Minciu, Delia Popescu, Mihaela Pădurean, Remus Hornoiu, Andreea Băltăreţu

JEL:Q56; Q26; Q27

DOI:

Cuvinte cheie:arii naturale protejate, management, dezvoltare durabilă, comercializarea produselor turistice, agenţii de turism

Abstract:
Dezvoltarea durabilă a turismul în arealele protejate trebuie privită ca un proces continuu de îmbunătăţire a calităţii atât a managementului ariilor naturale protejate care intră în circuitul turistic cât şi a produselor turistice “eco” comercializate de către agenţiile de turism. În România, tipurile de arii naturale protejate cel mai bine reprezentate sunt rezervaţiile biosferei, ţara noastră dispunând de trei astfel de zone, urmate de 13 parcuri naţionale şi 14 parcuri naturale. Suprafaţa totală a ariilor protejate din România este de circa 1,9 milioane hectare reprezentând aproape 8% din totalul suprafeţei ţării, iar în privinţa structurii se remarcă diversitatea tipologică şi alinierea la standardele internaţionale şi sistemul categorial al IUCN (International Union for Conservation of Nature). Cercetarea de teren efectuată la Târgul de Turism al României în perioada 19-22 martie, 2009, a reliefat faptul că agenţiile de turism deşi recunosc beneficiile călătoriilor în ariile protejate preocupările lor în crearea unor pachete specializate au fost reduse, oferta fiind săracă sau creată expres la cererea turiştilor. Cercetarea a fost realizată în cadrul proiectului „Dinamica implementării politicilor comunitare în valorificarea prin turism a ariilor protejate din România şi proiectarea unei arhitecturi de management integrat a acestora”. În consecinţă, având în vedere, pe de o parte, avantajele vacanţelor în ariile protejate şi, pe de altă parte, interesul în creştere al turiştilor faţă de acest gen de vacanţe este necesară în viitor, o implicare mai largă a agenţiilor de turism dar şi a administraţiilor ariilor naturale protejate în promovarea, valorificarea şi dezvoltarea durabilă a acestora.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert