Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Dotările comerciale şi regenerarea urbană

Autor:Ana-Lucia Ristea, Ioan-Franc Valeriu, Ion Stegăroiu şi Gabriel Croitoru

JEL:C31, O21, P41

DOI:

Cuvinte cheie:planificare urbană integrată, regenerare urbană, urbanism comercial, disparităţi regionale, metoda punctelor, dezvoltare durabilă

Abstract:
Acest articol abordează un model de evaluare a disparităţilor ce apar în gradul de dezvoltare a dotărilor comerciale. Sintagma „dotări comerciale” răspunde imperativului de a percepe distribuţia nu numai ca o activitate economică de sine stătătoare, dar şi o infrastructură urbană, ca modul component al spaţiului urban pe care îl formează un oraş, spaţiu care trebuie proiectat din perspectiva noilor concepte promovate de Uniunea Europeană: planificare urbană integrată, regenerare urbană. Articolul se structurează în trei părţi, si anume: în prima parte, se prezintă foarte succint importanţa dezvoltării oraşelor în optica teoriei modelării spaţiului urban; partea a doua aduce în discuţie cerinţa de a integra funcţional dotările comerciale în proiectele de regenerare urbană; în partea a treia se propune un model de evaluare a disparităţilor regionale în dezvoltarea dotărilor comerciale, care folosind „metoda punctelor” poate fi aplicat din perspectiva nevoii de a cuantifica nivelurile de dotare atinse şi a efectua comparaţii în spaţiu. Acest model a fost construit pe baza a 10 indicatori relevanţi pentru domeniul de studiu, preluaţi din Anuarul statistic al României. Pentru România se impune cu atât mai mult nevoia definirii unor programe de dezvoltare teritorială a dotărilor comerciale cu cât, în prezent, s-au produs mari disparităţi prin dezechilibrul care s-a creat în urma expansiunii necontrolate a marilor lanţuri de distribuţie multinaţionale, care a defavorizat deopotrivă micul comerţ independent şi reţeaua de magazine specifică centrelor principale/istorice ale oraşelor. Rezultatele cercetării noastre confirmă nevoia de gândire şi acţiune la nivelul comunităţilor locale într-o viziune convergentă cu noua politică de dezvoltare durabilă a oraşelor promovată la nivelul Uniunii Europene, care are în vedere respectarea principiilor de bază ale politicii de amenajare a teritoriilor: construirea şi consolidarea unor reţele de oraşe echilibrate şi descentralizate în teritoriu; restructurarea şi fortificarea zonelor deficiente structural.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert