Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Stabilirea de preţuri juste–principiu Fundamental al marketingului durabil

Autor:Iacob Cătoiu, Diana Maria Vrânceanu, Alina Filip

JEL:M14, M31, O10

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, marketing durabil, preţ just, corectitudinea preţului, preţuri diferenţiate, corectitudine distributivă, corectitudine procedurală

Abstract:
În domeniul comercial, preţul are o importanţă majoră, fiind adesea luat în considerare printre principalele criterii utilizate în procesul decizional de cumpărare. Corectitudinea preţurilor derivă din teoria echităţii şi vizează asigurarea, într-o tranzacţie, a unui raport rezonabil dintre sacrificiul consumatorului şi valoarea oferită de vânzător. În trei experimente de marketing, am evaluat percepţia consumatorilor asupra preţurilor diferenţiate, acestea reprezentând o tactică frecvent utilizată de ofertanţi. Un rezultat important a fost reprezentat de faptul că motivul pentru stabilirea preţurilor diferenţiate este important în evaluarea corectitudinii acestora. Diferenţele de preţ care au la bază motive sociale sunt percepute ca fiind mai corecte, decât cele motivate de interesul companiei. Preţurile diferenţiate pe categorii de consumatori sunt percepute ca fiind mai corecte decât cele pe zone geografice. În toate cele trei experimente de marketing s-a demonstrat existenţa unei influenţe semnificative a corectitudinii preţurilor asupra valorii percepute şi asupra intenţiilor de cumpărare. Stabilirea de preţuri juste este unul dintre principiile pe care se bazează marketingul durabil, reflectând o orientare pe termen lung a firmei. Prin urmărirea acestei direcţii decizionale, întreprinderea comercială creşte valoarea oferită cumpărătorilor săi şi devine mai responsabilă din punct de vedere social.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert