Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Implicaţiile activităţii comerciale din cadrul aşezămintelor monahale ca modalitate de susţinere a dezvoltării durabile în turismul religios din România

Autor:Gabriela Cecilia Stănciulescu, Alexandra-Maria Ţîrca

JEL:L83, M10, N30, O10, Q01

DOI:

Cuvinte cheie:turism religios, dezvoltare durabilă, activitate comercială, aşezământ monahal, nevoi

Abstract:
De multe sute de ani, oamenii călătoresc în locuri considerate sacre pentru a se întâlni sau venera Divinitatea. Aceste călătorii cu motivaţie religioasă sau pelerinaje, probabil prima formă de turism (Rinschede, 1992), s-au desfăşurat însă fără a putea comensura impactul lor economic, social şi environmental. Turismul motivat de religie este extrem de important în multe părţi ale lumii (Timothy şi Olsen, 2006). În România, ceremoniile religioase legate de Sfinţi, precum şi toate locurile şi relicvele asociate cu aceştia sunt locuri de rugăciune şi întâlnire cu Dumnezeu pentru milioane de oameni. Scopul acestei lucrări este de a investiga contribuţiile pe care le poate avea un număr ridicat de vizitatori asupra aşezămintelor religioase şi comunităţilor aferente din România, prin prisma respectării principiilor legate de dezvoltarea durabilă şi de a identifica rolul pe care îl are activitatea comercială în cadrul lăcaşelor de cult şi modul în care ea afectează componentele mediului, reflectând punctul de vedere al reprezentanţilor ofertei turistice religioase. În acest sens a fost realizat un studiu pe bază de chestionar în rândul principalelor ansambluri monahale din România, studiu ce a relevat potenţialul turismului religios şi a laturii sale comerciale de a asigura beneficii pentru mănăstire şi comunitate şi de a conserva şi ajuta la împlinirea misiunii spirituale a aşezământului religios.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert