Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Determinanţi interni ai performanţelor de mediu. studiu de caz: activitatea de comercializare

Autor:Florina Bran, Ildiko Ioan, Carmen Valentina Rădulescu

JEL:Q56

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, performanţă de mediu, abordare proactivă, comercializare, ISO 14 001

Abstract:
Creşterea performanţelor de mediu este una din schimbările pe care le implică dezvoltarea durabilă şi a devenit o cerinţă a succesului în activitatea economică. Eforturile investite în această direcţie sunt explicate de o serie de avantaje strategice – eco-eficienţă operaţională, reputaţie, direcţie strategică, managementul riscului, managementul resurselor umane, diferenţierea produsului – , care justifică o funcţionare economică suboptimală pe termen scurt. Politicile guvernamentale au contribuit la dezvoltarea acestor avantaje, dar rămân încă multe aspecte neclare legate de modul în care reacţionează întreprinderile. Lucrarea îşi propune să adreseze această zonă de incertitudine prin analiza caracteristicilor care pot deveni determinanţi interni ai performanţelor de mediu în întreprinderile cu activitate de comercializare. Mărimea, rentabilitatea şi eficienţa utilizării resurselor, identificaţi de cercetările anterioare ca determinanţi interni ai performanţei de mediu, nu au fost confirmaţi de analiza empirică efectuată pe un eşantion de întreprinderi cu activitate de comercializare. Impactul schimbărilor intervenite în condiţiile de participare la licitaţiile pentru achiziţii publice, modul în care sunt evaluate performanţele de mediu constituie explicaţii posibile pentru aceste rezultate atipice. În viitor cercetările ar trebui să abordeze importanţa relativă a determinanţilor interni şi externi, posibilităţile de exprimare a performanţei de mediu şi comparaţiile intersectoriale.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert