Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Contribuţia activităţii comerciale la dezvoltarea durabilă prin acţiuni de responsabilitate socială: o viziune a imm-urilor

Autor:Rodica Milena Zaharia, Alin Stancu, Carmen Stoian, Mihaela Diaconu

JEL:M14, O16, D03, L80

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, IMM-uri cu activitate comercială, responsabilitatea socială, activitate comercială

Abstract:
Lucrarea de faţă îşi propune să facă o scurtă incursiune în dezvoltarea conceptului de responsabilitate socială, pentru a arăta modul în care aceasta a devenit un element important al dezvoltării durabile. În concordanţă cu această relaţie, sunt prezentate rezultatele unei cercetări calitative în rândul întreprinderilor mici şi mijlocii cu activitate comercială din Bucureşti, pentru a ilustra modul în care activităţile lor de responsabilitate socială se încadrează în strategia naţională de dezvoltare durabilă. Concluziile lucrării sunt în consonanţă cu literatura de specialitate, care subliniază faptul că IMM-urile cu activitate comercială sunt preocupate, în primul rând, de modul în care reuşesc să îşi atingă obiectivele economice, iar responsabilitatea socială este înţeleasă mai degrabă la nivel minimal, care ţine de obligaţiile legale. Modul în care activitatea acestor firme răspunde exigenţelor de dezvoltare durabilă reprezintă o preocupare şi mai difuză, subordonată total obiectivelor de performanţă economică.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert