Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Construcţii noi şi constucţii reabilitate: impactul asupra creşterii economice ale subregiunilor portugaliei continentale

Autor:Vera Mota, Paulo Maçãs Nunes, António Fernandes de Matos

JEL:C23, O40, R59

DOI:

Cuvinte cheie:construirea de noi clădiri, panel de indici estimativi, creştere economică, reabilitarea construcţiilor, subregiuni

Abstract:
Bazat pe un panel format din 28 de subregiuni (NUT III) ale Portugaliei continentale pentru perioada 1995-2006, studiul arată ca reabilitarea construcţiilor existente are un impact pozitiv asupra creşterii economice ale subregiunilor Portugaliei continentale, în timp ce efectul construirii de noi clădiri pare să aibe un efect neglijabil. Probele empirice obţinute în acest studiu ne permit să enunţăm sugestii asupra politicilor urbanistice ale ţărilor în general, şi ale Portugaliei în particular, în speţă concentrarea asupra reabilitării şi consolidării clădirilor mai degrabă decât construirea de noi clădiri.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert