Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Un model bazat pe ontologii al competenţelor de managementul proiectelor de dezvoltare sustenabilă: studiu de caz pentru managementul activităţilor comerciale în proiecte

Autor:Constanta-Nicoleta Bodea, Cetin Elmas, Ana Tanasescu, Maria Dascalu

JEL:M31

DOI:

Cuvinte cheie:competenţe, managementul proiectelor, dezvoltare sustenabilă, activităti comerciale.

Abstract:
Articolul prezintă un model bazat pe ontologii al competenţelor de managementul proiectelor. Modelul competenţelor, denumit PMCatalog, a fost realizat în cadrul proiectului CONTO, finanţat prin contractul nr. 91-037/2007. Modelul PMCatalog are la bază definiţia elementelor de competenţă în managementul proiectelor din standardul International Competence Baseline, standard al International Project Management Association. Articolul descrie principalele cazuri de utilizare ale modelului PMCatalog pentru activităţile comerciale din proiectele de dezvoltare sustenabilă. Modelul a fost realizat utilizând editorul Protégé.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert