Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Deficitul comercial şi rezultatele sectorului bancar din românia şi bulgaria

Autor:Alenka Kavkler, Mejra Festić

JEL:F47, G15, G21

DOI:

Cuvinte cheie:ciclicitate, credite neperformante, risc sistemic, calitatea activelor, creștere economică

Abstract:
Am efectuat teste pentru verificarea semnificaţiei variabilor macroeconomice care condiţionează raporturile de împrumut neperformante (NPL). Estimările noastre pentru Bulgaria şi România susţin ipoteza că o creştere a veniturilor disponibile ar putea afecta performanţele bancare şi agrava dinamica NPL, cel mai probabil din cauza supraîncălzirii economiilor. Dat fiind faptul că dinamica exporturilor nete ale acestor economii au deteriorat raportul NPL, slăbirea creşterii în industriile orientate spre export ar putea duce la declin economic, cu un impact direct asupra durabilității rezultatelor sectorului bancar din aceste ţări. Deficitele mari de cont curent sunt tipice pentru pieţele emergente şi nu ridică o problemă atâta timp cât acestea sunt cauzate de importul de bunuri de capital, şi în cazul în care creşterea viitoare de export este suficient de puternică pentru rambursarea datoriei externe. Dependenţa structurală pe finanţări externe - care este, în parte, un produs secundar al efectului nivelurilor scăzute de economisire internă - a condus la deficite mari de cont curent şi instabilitate financiară.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert