Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Politica referitoare la amprenta de carbon A celor mai importanţi zece detailişti la nivel global: contribuţie la dezvoltarea durabilă

Autor:Carmen Bălan

JEL:M1, M16

DOI:

Cuvinte cheie:dezvoltare durabilă, evaluarea impactului de mediu, amprentă ecologică, amprentă de carbon, emisii de gaze cu efect de seră, detailişti globali

Abstract:
Scopul articolului este de a studia politica celor mai importanţi zece detailişti pe plan global, referitoare la reducerea amprentei lor de carbon. Această politică este parte integrantă a componentei de mediu a politicii organizaţionale de dezvoltare durabilă. Cercetarea are un caracter exploratoriu şi se bazează pe analiza informaţiilor publice disponibile pe Internet, privind obiectivele, strategiile şi realizările celor mai importanţi zece detailişti pe plan global, în domeniul amprentei de carbon. În conformitate cu obiectivele cercetării, principalele rezultate ale studiului reflectă: organizaţiile care au obiective şi politici de dezvoltare durabilă, precum şi obiective şi politici privind amprenta de carbon; strategiile aplicate pentru reducerea amprentei de carbon şi rezultatele obţinute. Sunt aceşti detailişti o referinţă în privinţa politicii referitoare la amprenta de carbon? Reprezintă ei un model ce trebuie urmat de alţi detailişti? O serie de răspunsuri pot fi identificate în acest articol.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert