Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici de management utilizate în planificarea servirii clienţilor în domeniul logisticii din România

Autor:Emil Crişan, Liviu Ilieş, Irina Salanţă

JEL:L23, L25, L26, M11

DOI:

Cuvinte cheie:bune practici de management, logistică, servire clienţi, utilitate

Abstract:
Nu există standarde cu ajutorul cărora să poţi stabili cu aproximaţie sau foarte precis dacă managementul unei entităţi este bun sau rău. Există în schimb bune practici de management, mai degrabă câteva sfaturi mai elaborate decât reguli impuse unui manager, care pot duce la îmbunătăţirea proceselor manageriale. În cadrul acestui articol sunt prezentate bune practici de management pentru planificarea nivelului servirii clienţilor în domeniul logisticii. Rezultatele expuse în cele ce urmează sunt o parte a cercetării întreprinse în cadrul tezei de doctorat a primului autor a acestui articol. Logistica este grupul de activităţi din cadrul firmei care asigură fluxul de resurse materiale, subansamble şi produse finite de la furnizori la clienţi, dar şi în cadrul firmei. La nivel de firmă logistica este văzută de cele mai multe ca un cost. Credem că este oportun pentru managementului firmei să observe faptul că logistica transferă cantităţi de mărfuri, generând un anumit nivel al costurilor, şi un anumit nivel al servirii clientului. Interesul managementului ar trebui să fie extins deci de la managementul costurilor la previzionarea cererii, respectiv la managementul servirii clienţilor. Expunem în cele ce urmează bune practici referitoare la planificarea servirii clienţilor în domeniul logisticii. Articolul cuprinde în prima parte detalii teoretice referitoare la servirea clienţilor dar şi referitoare la bunele practici din domeniul managementului, în a doua elementele servirii clienţilor, în a treia bune practici regăsite la nivel internaţional, respectiv o evaluare a nivelului de utilizare şi cunoaştere a acestor bune practici de management de către managerii români în cea de-a patra parte. Per ansamblu, managerii români pot fi consideraţi mai degrabă reactivi decât pro-activi în planificarea nivelului servirii în logistică. Referitor la cunoaşterea metodelor de management de către aceştia, metodele expuse sunt cunoscute relativ puţin, în timp ce nivelul de utilizare poate fi mult îmbunătăţit.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert