Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Bune practici privind mangementul reciclării deşeurilor solide

Autor:Doru Alexandru Pleşea, Smaranda Vişan

JEL:Q53

DOI:

Cuvinte cheie:managementul deşeurilor solide, tipologia deşeurilor, reciclare, bune practici

Abstract:
Deşeurile reprezintă o problemă din ce în ce mai importantă la nivel global, regional dar şi local. Deşeurile solide rezultate din activităţile umane sunt de obicei aruncate, fiind considerate inutile. Ca urmare a creşterii rapide a producţiei şi consumului, comunităţile urbane produc în mod regulat din ce în ce mai multe reziduuri solide, ceea ce conduce la o creştere a volumului deşeurilor generate din diferite surse. Deşeurile solide au un potenţial ridicat de poluare a tuturor componentelor vitale ale mediului înconjurător atât la nivel local cât şi la nivel global. În aceste condiţii, managementul adecvat al deşeurilor solide constituie pilonul central al politicilor pe termen lung vizând dezvoltarea durabilă, prioritare fiind minimizarea cantităţilor de deşeuri generate, reciclarea, refolosirea şi eliminarea cât mai puţin poluantă a deşeurilor. Gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor urbane generează riscuri considerabile în ceea ce priveşte sănătatea publică, şi totodată costuri suplimentare pe termen scurt şi lung. Din acest motiv societatea apelează la managementul deşeurilor ce aduce aspecte privind optimizarea fluxurilor de materiale având în vedere parametri economici, tehnici şi de mediu. Autorii îşi propun să evidenţieze o serie de aspecte referitoare la tipologia deşeurilor solide şi managementul acestora, politica actuală a Uniunii Europene bazată pe conceptul ierarhiei deşeurilor, poziţia ocupată de România, în contextul statelor membre UE privind depozitarea, reciclarea, recuperarea şi refolosirea deşeurilor solide, precum şi un set de reguli de bune practici, care pot contribui la creşterea ratei de reciclare a deşeurilor solide.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert