Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Protecţia consumatorilor de cunoştinţe media

Autor:Constantin Brătianu, Ivona Orzea si Ioan Ghişe

JEL:I18, K20, K32, M14, M21

DOI:

Cuvinte cheie:cunoştinţe, consumatori de cunoştinţe, drepturile consumatorilor, furnizori media de cunoştinţe, protecţia consumatorilor de cunoştinţe

Abstract:
Cercetări complexe şi interdisciplinare vin să demonstreze tot mai puternic faptul că trăim într-o societate a cunoaşterii, o societate în care producţia, distribuţia şi consumul de cunoştinţe devin procese şi fenomene fundamentale. Pământul, munca şi capitalul caracteristice societăţilor precedente au fost înlocuite în ierarhia indicatorilor macroeconomici de capitalul intelectual. Economia bazată pe cunoştinţe presupune nu numai dezvoltarea producţiei şi a distribuirii de cunoştinţe, dar şi a consumului de cunoştinţe. Apariţia muncitorilor intelectuali semnalată de Peter Drucker încă de acum câteva decenii este convergentă astăzi cu dezvoltarea unei noi categorii de consumatori: consumatorii de cunoştinţe. Dintre aceştia, ne vom focaliza atenţia pe consumatorii de cunoştinţe media, respectiv, cei care urmăresc presa scrisă şi audiovizuală. Scopul prezentei lucrări este de a demonstra necesitatea conştientizării acestei importante categorii de consumatori şi de a formula o serie de cerinţe privind protecţia lor. În acest scop, am iniţiat o serie de cercetări pe două dimensiuni fundamentale: a) furnizarea de informaţii şi cunoştinţe media de către cele mai importante ziare şi canale TV din România; b) reflectarea necesităţii protecţiei consumatorilor de cunoştinţe media în rândul unor parlamentari, respectiv, a celor care au misiunea gândirii şi elaborării legilor în ţara noastră. Această lucrare prezintă rezultatele primelor serii de cercetări, pe cele două dimensiuni definite mai sus.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert