Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Aplicarea metodei de analiză în componente principale asupra indicatorilor specifici activităţii autorităţii naţionale de protecţie a consumatorilor din România

Autor:Manuela Rozalia Gabor, Daniela Ştefănescu si Lia Codrina Conţiu

JEL:C02, C1, C19, D02, D03, D12, D18

DOI:

Cuvinte cheie:Autoritatea Naţională de Protecţie a Consumatorilor din România, analiza în componente principale, indicatori macroeconomici, judeţe, corelaţie

Abstract:
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor din România (ANPC România) este o instituţie a cărei activitate înregistrează evoluţii diferite de la o regiune de dezvoltare la alta şi implicit de la un judeţ la altul. Indicatorii activităţii ANPC România sunt în strânsă corelaţie cu anumiţi indicatori macroeconomici importanţi inclusiv la nivelul judeţelor României, ipoteză verificată într-o cercetare anterioară a autorilor. (Ştefănescu & Gabor, 2008) În prezenta lucrare, verificăm ipoteza că în ultimul deceniu au avut loc numeroase modificări structurale privind indicatorii economici la nivelul judeţelor şi vom analiza evoluţia acestor schimbări structurale pentru două perioade diferite, respectiv pentru anii 2000 şi 2006 şi mai ales gruparea judeţelor României, ţinând cont de indicatorii macroeconomici şi de cei înregistraţi de ANPC România, prin aplicarea unei metode descriptive de analiza datelor, respectiv analiza în componente principale (ACP). Prin aplicarea metodei ACP, se obţin informaţii utile ANPC care, potrivit atribuţiilor specifice, colaborează cu administraţiile publice locale, în privinţa elaborării strategiei de educare a consumatorilor şi de organizare a activităţilor de control. În acest sens, în funcţie de gradul de dezvoltare economică a fiecărui judeţ, de particularităţile de consum ale populaţiei, de nivelul câştigului salarial, de nivelul PIB-ului pe locuitor, se pot dezvolta de către ANPC strategii diferenţiate, adaptate la specificul fiecărui judeţ.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert