Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Studiu cu privire la percepţia utilităţii şi necesităţii cunoaşterii noţiunilor de protecţie a consumatorilor în turism de către studenţi

Autor:Valentin Niţă si Gina Ionela Butnaru

JEL:C01, C12, D18

DOI:

Cuvinte cheie:protecţia consumatorilor, turism, identificare probleme, studenţi

Abstract:
Tema privind protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor este de mare actualitate întrucât economia de piaţă, prin mecanismele sale şi principiile promovate, este asociată în permanenţă şi cu noţiunea de corectitudine. În raport cu nevoile consumatorului, noţiunea de corectitudine are în vedere asigurarea unor largi posibilităţi de informare, de cumpărare şi de alegere la preţuri convenabile a unor produse de o calitate corespunzătoare preţului solicitat; în mod necesar, trebuie ca piaţa să fie transparentă, informaţia să circule liber, iar preţurile să fie cunoscute şi, prin aceasta, concurenţa să fie efectivă, loială şi benefică pentru consumator. Având în vedere că unul dintre drepturile fundamentale ale consumatorului este acela de a fi informat şi educat, ne-am propus realizarea unui studiu privind identificarea problemelor întâmpinate de studenţi de la specializările Geografia turismului şi Geografia Mediului, cu privire la utilitatea şi necesitatea cunoaşterii noţiunilor de protecţie a consumatorilor în turism. În corelaţie cu obiectivul propus, considerăm că mediul academic în care studenţii se dezvoltă, reprezintă o oportunitate în ceea ce priveşte transmiterea şi acumularea informaţiilor din domenii diverse care să contribuie eficient la formarea unui cetăţean care îşi cunoaşte drepturile pe care le are în calitatea lui de consumator.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert