Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Responsabilităţi ale companiilor multinaţionale privind siguranţa consumatorului

Autor:Ana-Maria Pamfilie

JEL:M16

DOI:

Cuvinte cheie:companie multinaţională, inovare, calitate, siguranţă, consumator, marcă

Abstract:
Studiul de faţă se focusează pe companiile multinaţionale ce îşi desfăşoară activitatea pe piaţa globală şi care trebuie să respecte reglementările legale şi normele privind calitatea şi siguranţa produselor şi a serviciilor, cu scopul de a fi în topul preferinţelor consumatorilor de pretutindeni. Analiza unei companii multinaţionale din industria bunurilor de larg consum, producătoare de bunuri alimentare şi nealimentare, constituie studiul de caz prin care se doreşte evidenţierea complexităţii sistemelor interne de asigurare şi certificare a calităţii şi siguranţei produselor proprii. Principalul instrument de colectare a datelor a fost interviul, prin care au fost obţinute informaţii relevante pentru studiu, iar acestea au fost completate cu informaţii preluate din diferite documente interne, puse la dispoziţie. Astfel, s-a studiat modalitatea prin care compania multinaţională reuşeşte să introducă elemente legate de siguranţă şi calitate încă din faza de proiectare şi producţie, prin intermediul creativităţii şi inovaţiei, care ocupă un rol extrem de important în obţinerea performanţei companiei şi care continuă, inclusiv în cazul contractării cu terţele părţi şi până când produsele ajung la clienţi şi consumatori. Comunicarea în acest sens este vitală, fie că este vorba despre ingredientele utilizate sau rezolvarea situaţiilor de criză, deoarece reprezintă responsabilitatea companiei pentru menţinerea imaginii cucerite prin mărcile proprii în numeroase spaţii de pe glob. Experienţa companiei luate în studiu ar putea genera un mecanism complex de adaptare la exigenţele protecţiei consumatorilor, util pe de o parte managamentului şi pe de altă parte organismelor guvernamentale şi interguvernamentale cu sarcini în elaborarea legislaţiei specifice.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert