Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Soluţionarea alternativă a litigiilor prin mediere, în domeniul serviciilor bancare din românia

Autor:Carmen Bălan

JEL:G28, K29, L84, M31, M38

DOI:

Cuvinte cheie:soluţionarea alternativă a litigiilor, mediere, mediator, servicii bancare

Abstract:
Acest articol îşi propune să exploreze stadiul implementării medierii ca modalitate de soluţionare alternativă a litigiilor dintre consumatori şi furnizorii de servicii bancare, în România. Importanţa temei este generată de creşterea numărului de reclamaţii ale consumatorilor, referitoare la serviciile bancare din România şi de preocupările actuale, la nivel european, de a identifica metode extrajudiciare pentru soluţionarea litigiilor dintre consumatori şi agenţii economici. Principalele obiective ale cercetării constau în studierea următoarelor aspecte: sistemul de reglementare a medierii la nivelul Uniunii Europene; sistemele de mediere axate pe serviciile bancare, în Statele Membre; cadrul actual de reglementare a medierii în România; sistemele de mediere existente şi nivelul lor de dezvoltare pe piaţa românească a serviciilor bancare. Metoda de cercetare aplicată are un caracter exploratoriu. Concluziile clarifică stadiul actual al medierii disputelor privind serviciile bancare în România. În acest cadru, recomandările se referă, printre altele, la organizarea unei etape de cercetare ulterioare, care poate contribui la fundamentarea deciziilor viitoare, de îmbunătăţire a protecţiei drepturilor şi intereselor consumatorilor.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert