Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Smart shopping sau decalogul cumpărătorului inteligent

Autor:Carmen Costea si Laura Libardea-Vlăducă

JEL:D00, D10, D14, D18, D19, D21, D28

DOI:

Cuvinte cheie:drepturile consumatorului, cumpărături raţionale, smart shopping, valoarea parteneriatului

Abstract:
Există o bogată literatură care oferă informaţii despre produse şi servicii: unele utile, altele simple pamflete aride, fără relevanţă. Mai toate lucrările care vizează relaţia dintre comerciant şi cumpărător analizează, sec, gradul de satisfacţie sau insatisfacţie al cumpărătorului. Prin această lucrare aducem în discuţie ce ar trebui să urmărim - atunci când comparăm diferite bunuri şi oferim sugestii inedite pentru un shopping de succes.O asemenea abordare cu valoare mai mult eseist-filosofică este îndreptată spre identificarea acelor surse generatoare de valori ce pot deveni criterii de înaltă selecţie la cumpărături - pentru a cheltui cât mai puţin şi a cumpăra cât mai mult. Din această perspectivă, achiziţionarea bunurilor se realizează cu succes doar când avantajele sunt multiple: produsele dorite sunt obţinute la preţurile estimate, la calitatea sortimentală visată, totul ambalat într-un armonios pachet emoţional de satisfacţie, mulţumire şi plăcere pentru a reveni – un parteneriat de valoare cu producătorul, cu comerciantul. Smart shopping este un concept nou, pe care îl propunem prin această lucrare. În percepţia noastră, aria sa de cuprindere este mai vastă decât simpla achiziţie pentru acoperirea unei nevoi. Este un modus vivendi emoţional generat de satisfacţia personală care transformă actul de cumpărare într-o activitate plăcută, temeinică. Din această perspectivă lucrarea se doreşte deschizătoare de noi cercecetări de natură calitativă nouă, complexă, n-dimensională, capabilă să răspundă noilor cerinţe de transformare a consumatorului într-un adevărat partener de afaceri. Dacă consumatorii cunosc deja lecţia despre cheltuieli, a venit timpul ca ei să înveţe că a face cumpărături trebuie să fie o activitate prin care se economisesc nu doar bani, ci şi timp şi sentimente - în beneficiul individului şi al societăţii.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert