Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consumul din perspectiva împlinirii vieţii umane

Autor:Constantin Popescu, Silvia-Florina Popescu si Cristina Stroe

JEL:A11, O10, O11

DOI:

Cuvinte cheie:consum sănătos, educaţia consumatorului, dreptul la educare, subconsum şi hiperconsum, paradoxul fericirii, imperativele vieţii umane

Abstract:
În momentul actual, caracterizat prin sintagma „societate de hiperconsum”, asistăm la o supradimensionare fără precedent a dorinţelor de consum, asociată cu o schimbare fundamentală în plan cultural valoric. Studiul îşi propune să analizeze, pe baza unei vaste literaturi ştiinţifice, cauzele şi efectele acestei hipertrofieri a consumului, pornind de la premisa enunţată de Oswald, „..performanţa economică nu este interesantă intrinsec....Aspectele economice contează numai în măsura în care ele îi fac pe oameni mai fericiţi”. De asemenea, în contextul în care în cadrul ştiinţei economice se conturează cu tot mai multă claritate o nouă paradigmă asupra a ceea ce înseamnă dezvoltare economică, în care valoarea fundamentală este aceea de sănătate a viului, înţeleasă ca un ansamblu de parametri ce conturează o evoluţie normală şi de dorit, am analizat modul în care s-ar putea realiza trecerea către un model sănătos de consum. Pentru aceasta, din perspectiva protecţiei consumatorului, considerăm că educaţia pentru un consum sănătos este un răspuns potrivit care poate genera o schimbare durabilă a pattern-ului actual de consum, către un comportament mai generos în viziune intergeneraţională şi care să susţină totodată un înalt nivel al calităţii vieţii pentru generaţiile ce coexistă şi se succed.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert