Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consumul de servicii publice de îngrijire şi educare a copiilor: o abordare din perspectiva utilizatorului

Autor:Speranţa Pirciog, Aniela Matei, Bertha Sănduleasa si Mihaela Ghenţa

JEL:I21, H4

DOI:

Cuvinte cheie:servicii publice, servicii publice de îngrijire şi educare a copiilor în grădiniţe, drepturile consumatorilor, consumul de servicii publice de îngrijire şi educare a copiilor

Abstract:
Serviciile publice de îngrijire şi educare a copiilor sunt servicii complexe ce determină o relaţie ce se stabileşte între un furnizor şi un consumator de astfel de servicii. În 2002, Consiliul European reunit la Barcelona, a stabilit ca până în 2010, ţările membre să dezvolte servicii de îngrijire şi educare a copiilor pentru cel puţin 90% dintre copiii cu vârste cuprinse între 3 ani şi vârsta de şcolarizare obligatorie, urmând să stimuleze în acest sens consumul de servicii publice de îngrijire şi educare a copiilor. Scopul acestui articol este de a analiza consumul de servicii publice de îngrijire şi educare a copiilor în grădiniţele româneşti. Prima parte oferă clarificări conceptuale referitoare la consum şi la consumatorii de servicii publice de educare şi îngrijire a copiilor, iar în partea a doua sunt analizate drepturile copiilor şi părinţilor la astfel de servicii. Ultima parte prezintă o serie din rezultatele unei anchete exploratorii pe bază de chestionar realizate în Bucureşti referitoare la calitatea serviciilor furnizate în cadrul învăţământului preşcolar din perspectiva utilizatorilor: părinţi de copii preşcolari. Rezultatele demersului arată că existenţa unor reglementări legislative în domeniu, accesul la servicii calitative şi costul acestora sunt elemente cheie în determinarea consumului de astfel de servicii.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert