Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Impulsul asimetric al efectului de “cer senin” asupra valorii şi volatilităţii acţiunilor

Autor:Yuan-Ming Lee si Kuan-Min Wang

JEL:C22, G10, G12

DOI:

Cuvinte cheie:comportament financiar, valoarea acţiunilor, volatilitatea acţiunilor, efectul de “cer senin”, model bazat pe prag vectorial de autoregresie

Abstract:
Studiul construieşte o gamă de modele GARCH luând în considerare distribuţia generalizată a erorilor în scopul analizării relaţiei dintre distribuţia sub formă de nor şi valoarea acţiunilor în Taiwan în perioada analizată (1986-2007) şi cele două sub-perioade (1986-1996 şi 1997-2007). Datele includ Indexul Ponderii Acţiunilor Capitalizate de la Bursa de Acţiuni Taiwan şi Indexul Mediei Industriale Dow Jones pentru aproximarea impactului pieţei americane asupra performanţelor pieţei de acţiuni taiwaneze. Constatările empirice ale studiului ar putea fi utilizate pentru reconfirmarea aşa zisului efect de “cer senin”. Rezultatele empirice sugerează că distribuţia sub formă de nor a avut un impact negativ semnificativ asupra pieţei de acţiuni taiwaneze, în special în perioadele cu distribuţie redusă sub formă de nor. Mai mult, am examinat de asemenea efectul de “cer senin” luând în considerare primul şi al doilea moment şi am descoperit că atunci când adunăm cele două momente, efectul de “cer senin” nu are un impact semnificativ asupra valorii acţiunilor dar are asupra volatilităţii acestora, rezultat diferit de cele din studiile anterioare.
designed by Soft Expert & hosted by Host Expert