Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Consumatorul român şi drepturile sale: opinii şi atitudini

Autor:Florica Ştefănescu şi Sergiu Bălţătescu

JEL:A14, D18

DOI:

Cuvinte cheie:consumator român, drepturi, atitudini, modalităţi de protecţie, siguranţă

Abstract:
Componentă importantă a calităţii vieţii, protecţia drepturilor şi intereselor consumatorilor a devenit o prioritate a politicilor Uniunii Europene, politici întemeiate şi pe rezultatele unor studii de tipul Eurobarometru. Studiul nostru reprezintă o analiză secundară a datelor Eurobarometrului special EB 69.1, cu tema “Protecţia consumatorului pe piaţa internă” (European Commission, 2008). Ne-am concentrat asupra aspectelor referitoare la consumatorul român: factorii raportaţi care influenţează decizia de cumpărare, în funcţie de sex, vârstă, nivel de educaţie, mediu de rezidenţă, nivelul de protecţie resimţit de consumatori, modalităţi de protecţie a consumatorilor aşa cum sunt văzute de către aceştia, mecanismul de evaluare a siguranţei produselor de către consumatori. Principalele concluzii care se degajă în urma analizei datelor sunt acelea că numeroşi consumatori din România nu cunosc legislaţia şi instituţiile abilitate a le apăra drepturile, dar sunt nemulţumiţi cu privire la felul în care le sunt respectate aceste drepturi şi iau preţul drept principal criteriu de cumpărare a produselor. De asemenea, producătorii profită de lipsa de informare şi atitudine a consumatorilor în raport cu drepturile lor, iar consumatorii, în lipsa unei culturi adecvate, rămân doar la stadiul de nemulţumire, de neîncredere în posibilitatea respectării drepturilor lor, ceea ce determină un nivel scăzut de autoprotecţie. Considerăm necesară, în atari condiţii, educaţia sistematică a consumatorilor, dar şi a producătorilor în privinţa calităţii, siguranţei produselor comercializate, a atitudinii faţă de neconformarea producătorilor/furnizorilor la regulile din acest domeniu, dublate de un interes crescut din partea autorităţilor pentru protecţia consumatorilor şi de o manifestare a spiritului civic individual sau asociativ.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert