Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Priorităţi ale dezvoltării Regiunii Dunării Inferioare în contextul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării – Probleme în domeniul educaţiei şi instruirii

Autor:Vasile Dinu

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:

Abstract:
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert