Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Editorial Board*

Redactor-şef
Vasile Dinu , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România; Academia Oamenilor de Știință din România

Secretar general de redacție
Laurenţiu Tăchiciu , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Redactori
Irina Albăstroiu , Academia de Studii Economice, Bucuresti, România
Cristina Circa , Universitatea de Vest din Timișoara, România
Dan-Cristian Dabija , Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Violeta Mihaela Dincă , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Cristian-Mihai Dragoş , Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, România
Madălina Dumitru , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Valentin Dumitru , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Raluca-Gina Guşe , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Romero Isidoro , University of Seville, Spain
Borut Jereb , University of Maribor, Slovenija
Octavian-Dragomir Jora , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Nicolae Lupu , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Čudanov Mladen , University of Belgrade, Belgrade, Serbia
Judit Oláh , University of Debrecen, Hungary
Corina Pelau , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Cătălina Soriana Sitnikov , Universitatea din Craiova, România
George-Sorin Toma , Universitatea Bucureşti, Bucureşti, România
Aharon Tziner , The Academic College of Netanya, Netanya, Israel
Cristinel Vasiliu , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Milena-Rodica Zaharia , Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Birou de redacţie
Raluca-Mariana Grosu (Secretar de redacţie), Academia de Studii Economice, Bucuresti, România
Mariana Bunea , Academia de Studii Economice, Bucuresti, România
Mihaela Bucur , Academia de Studii Economice, Bucuresti, România
Răzvan Dina , Academia de Studii Economice, Bucuresti, România
Daniel-Ion Zgură , Academia de Studii Economice, Bucuresti, România
Simona Margareta Bușoi, Editura Academiei de Studii Economice, Bucureşti, România
Alexandra Barbu, Academia de Studii Economice, Bucuresti, România
Violeta Rogojan, Editura Academiei de Studii Economice, Bucureşti, România
Silvia Răcaru, Editura Academiei de Studii Economice, Bucureşti, România

<
Consiliul stiintific
Andrej Bertoncelj, University of Primorska, Koper, Slovenia
Yuriy Bilan, University of Szczecin, Szczecin, Polonia
Slobodan Cerovic, University Singidunum, Belgrad, Serbia
Ung-il Chung, The University of Tokyo, Tokyo, Japan
Lóránt Dénes Dávid, Szent István University, Gödöllő, Hungary; ordinary member of the European Academy of Sciences and Arts
Emilian Dobrescu, Academia Română, Bucureşti, România
Delgado Francisco Jose, University of Oviedo, Spain
Valeriu Ioan-Franc, Academia Română, București, România
Romualdas Ginevicius, Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania
Nicolae Istudor, Academia de Studii Economice, București, România
Dumitru Miron, Academia de Studii Economice, București, România
Puiu Nistoreanu, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Bogdan Onete, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Rodica Pamfilie, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
József Popp, Corresponding Member of the Hungarian Academy of Sciences; John von Neumann University, Hungarian National Bank
Roxana Sârbu, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Dalia Streimikiene, Vilnius University, Vilnius, Lithuania
Bernhard Swoboda, Universitatea Trier, Germania
Gabriela Țigu, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România

Fondatori
Vasile Dinu, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România
Sandu Costache, Academia de Studii Economice, Bucureşti, România


* Mandatul unui membru al Bordului Editorial este de 5 ani.
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert