Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Argument

ATENȚIE!

Vă rugăm, ca înainte de a participa la acest Forum, să citiți acest argument.

  • Revista Amfiteatru Economic face parte din fluxul principal de publicații (mainstream journals), indexate și cotate Web of Science Core Collection.
  • Angajat în direcția îmbunătățirii continue, colectivul revistei Amfiteatru Economic dorește să cunoască mai bine comunitatea științifică pe care o servește și să ia notă cât mai operativ de nevoile, exigențele, sfaturile și criticile publicului său.
  • Forum AE este locul dezbaterilor și al schimbului de idei și opinii pentru membrii comunității revistei, de unde vrem să extragem semnale privind:

√ îmbunătățirea procesului editorial-științific și calibrarea lui continuă la rigorile în domeniu, concomitent cu o mai bună, transparentă și rapidă comunicare cu autorii;
√ optimizarea diseminării articolelor publicate în comunitatea științifică națională și internațională;
√ reacții la numerele tematice existente și la articolele subsumate acestora;
√ sugestii pentru temele viitoare ale revistei;
√ impactul articolelor publicate în revistă prin relatarea de către autorii ale căror articole au contribuit în mod efectiv la rezolvarea/îmbunătățirea unor probleme din economia reală (dorim foarte mult sa ne scrieți despre acest lucru).

  • Colectivul de redacție al revistei este convins că această interacțiune sinergică de participare la dezbateri în cadrul Forumului AE va aduce, prin ideile și opiniile pe care le exprimăm aici, o contribuție valoroasă la îmbunătățirea calității și creșterea vizibilității revistei, vectori importanți ai prestigiului acesteia în clasamentul publicațiilor de profil.

PRECIZĂRI IMPORTANTE

  • în cadrul Forumului AE discuțiile se poartă între membrii comunității științifice din jurul revistei, numai pe marginea subiectelor ce aparțin acesteia;
  • postările în cadrul Forumului AE trebuie să fie la obiect, argumentate, constructive și să ilustreze respect față de opiniile diferite;
  • ne rezervăm dreptul de a publica doar acele mesaje care nu au un caracter ofensator sau denigrator la adresa revistei, autorilor sau bordului editorial.
  • toate deciziile editoriale sunt prerogativa Comitetului de redacție.


Adaugati o postare

Nume prenume:  
Afiliere:  
Email:    
Mesaj:  
© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert