Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Ghid pentru Recenzare(peer review)

Scopul recenzării
Recenzarea este o etapă foarte importantă a procesului de publicare a lucrărilor academice, este miezul întregului sistem. Acesta are două funcţii importante: acţionează ca un filtru, pentru a se asigura că numai cercetarea de calitate este publicată şi îmbunătăţeşte calitatea cercetării trimise spre publicare.

Efectuarea recenzării
Recenzarea este efectuată în mod confidenţial, articolul pe care aţi fost rugat să-l recenzaţi nu trebuie prezentat unei a treia părţi. Rezervaţi-vă 2-3 ore ca să realizaţi recenzia. Este mai bine să faceţi evaluarea o singură dată şi nu să lucraţi pe apucate, cu întreruperi.

În mod normal veţi evalua articolul conform următoarelor aspecte:

1. Originalitate.
Este articolul suficient de nou şi interesant pentru a justifica publicarea?
Este cercetarea una importantă?
Respectă articolul standardele revistei?

2. Structură.
Este articolul prezentat/expus în mod clar?
Sunt prezente toate elementele: rezumat, cuvinte-cheie, clasificare JEL, introducere, metodologie, rezultate, concluzie, bibliografie?
Luaţi în considerare fiecare element în parte:
 • Titlu. Descrie acesta în mod clar articolul?
 • Rezumat. Reflectă acesta conţinutul articolului?
 • Introducere. Familiarizează cititorul cu contextul lucrării în cauză, descriind cadrul ştiinţific general al acesteia? Explică unele concepte cu care se operează în lucrare? Precizează scopul demersului prezentat în articol şi contribuţia principală a autorului? Folosește cuvintele-cheie? Descrie, în finalul ei, scurt şi concret, ceea ce urmează să se trateze în principalele secţiuni ale articolului, adică ideile/punctele principale.
 • Recenzia literaturii științifice. Se face legătura dintre subiectul lucrării şi cel al studiilor anterioare, realizându-se referiri bibliografice din literatura de specialitate? Are loc o descriere a stadiului actual al cunoaşterii în domeniu, într-un mod clar, sistematic, critic, coerent şi concis, raportat la realizări anterioare sau recente? Se au în vedere lucrările considerate relevante, în special cele din fluxul principal de publicaţii (Clarivate Analytics Web of Science sau alte baze internaţionale şi naţionale valoroase de date indexate)? Descrierea se face cu acurateţe în mod onest şi deontologic?
 • Metodologia. Este potrivită aleasă? Explică aceasta în mod precis modul în care au fost culese datele? Este proiectul potrivit pentru a răspunde la întrebarea pusă? Există informaţie suficientă pentru dumneavoastră pentru a răspunde cercetării? Identifică articolul procedurile urmate? Sunt acestea ordonate într-un mod logic? Dacă metodele sunt noi, sunt acestea explicate în detaliu? A fost eşantionul potrivit? Au fost materialele şi echipamentul descrise în mod adecvat? A arătat în mod clar articolul ce tip de date a fost înregistrat? A fost precis autorul în descrierea măsurătorilor?
 • Rezultate. Aici autorul trebuie să explice, ce a descoperit în urma cercetării. Rezultatele ar trebui expuse în mod clar şi într-o succesiune logică. Va trebui să apreciaţi dacă a fost făcută o analiză potrivită. Sunt statisticile corecte?
 • Concluzie. Sunt afirmaţiile din această secţiune susţinute de rezultate? Par acestea rezonabile? Au indicat autorii modul în care rezultatele se află în relaţie cu aşteptări şi cu cercetări anterioare? Susţine sau contrazice articolul teorii anterioare? Explică concluzia modul în care cercetarea este un pas înainte pentru cunoaşterea ştiinţifică ?
 • Figuri şi tabele. Atunci când se are în vedere întreg articolul, figurile şi tabelele informează/comunică ceva cititorului? Sunt acestea o parte importantă a articolului? Figurile descriu în mod precis datele din articol? Sunt acestea clar executate şi consecvente, de exemplu, barele din reprezentările grafice au aceeaşi grosime, scalele axelor sunt logice.

3. Cercetare anterioară.
Dacă articolul este elaborat pe baza unei cercetări anterioare, acesta face referire la respectiva cercetare în mod potrivit? Există vreo lucrare importantă care a fost omisă? Sunt corecte referinţele bibliografice?

4. Limba.
Dacă un articol conţine un anumit număr de cuvinte scrise greşit şi cu greşeli gramaticale, nu trebuie să corectaţi limba. Informaţi editorul de calitatea slabă, şi daţi-i lui posibilitatea de a lua decizia potrivită. Corectura limbii nu este în sarcina recenzorului.

5. Aspecte etice.
 • Plagiatul: dacă suspectaţi un articol că este o copie substanţială a unei lucrări/unor lucrări anterioare, anunţaţi-l pe editor şi citaţi lucrarea/lucrările respective.
 • Fraudă: este foarte dificil să detectaţi înşelătoria dar dacă suspectaţi că rezultatele într-un articol nu sunt adevărate aduceţi la cunoştinţa editorului explicând de ce credeţi că rezultatele sunt frauduloase.
 • Alte probleme etice: dacă este păstrată confidenţialitatea, atunci când sunt utilizate date care prin natura lor nu sunt destinate publicului; dacă sunt etalate permisiunile necesare şi evocate toate contribuţiile şi sursele semnificative; dacă sunt sau nu violate normele de tratament etic al animalelor sau fiinţelor umane etc.
Comunicarea raportului.
Odată ce aţi completat evaluarea dumneavoastră asupra articolului, următorul pas este de a termina raportul şi a-l trimite editorului.

Raportul ar trebui să conţină elementele cheie ale recenziei dumneavoastră, ţinând cont de punctele subliniate în secţiunea precedentă. Atunci când redactaţi comentariul trebuie să o faceţi într-un mod constructiv şi amabil. Trebuie să nu includeţi nici o remarcă personală la adresa autorului.

Înţelegerea oricărei deficienţe este importantă. Trebui să explicaţi şi să vă susţineţi opinia, astfel încât atât editorul cât şi autorii să poată înţelege baza comentariilor. Mai este necesar să indicaţi dacă comentariile dumneavoastră reprezintă o opinie personală sau sunt reflectate şi argumentate de date.

Atunci când faceţi recomandarea finală, referitoare la articolul recenzat, va trebui să luaţi în considerare categoriile pe care un editor le va folosi pentru a clasifica articolul şi anume:
 1. Respingere din cauza calităţii slabe, sau în afara scopului
 2. Acceptare fără revizuire
 3. Acceptare, dar cu revizuire (fie minoră, fie majoră)


Dacă consideraţi că articolul are nevoie să fie revizuit indicaţi-i în mod clar editorului de ce tip de revizie este nevoie şi informaţi-l dacă aţi dori sau nu să revedeţi articolul revizuit.

Pentru a permite centralizarea aprecierilor şi a întocmi raportul veţi folosi modelul urmator (descarca).

designed by Soft Expert & hosted by Host Expert