Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism
Ultimul numar

Revista AMFITEATRU ECONOMIC este clasificata de catre Consiliul Național al Cercetării Ștințifice (CNCS) in categoria A.

Redactor-șef: prof. univ. dr. Vasile Dinu

ISSN Print: 1582-9146

ISSN Online: 2247–9104

Apariție: Trimestrial - Februarie, Mai, August și Noiembrie (nr. special)

Format: Tipărit și Online

Limba în care se publică: Engleză și Română

Indici scientometrici 2020


JFI = 2,304; JCI = 0,63; AIS = 0,231; Quartila = Q2; H index = 25CiteScore = 3,1; SNIP = 0,681; SJR = 0,370, Quartila = Q1; H index = 24

Amfiteatru Economic este o revista bilingvă (engleză și română) cu apariție trimestrială editată de către Academia de Studii Economice din Bucuresti, Facultatea de Business și Turism. Ea facilitează comunicarea și diseminarea preocupărilor cercetării științifice în domeniul economic și al administrării afacerilor în rândul comunității științifice internaționale, dar și stimularea dialogului intercultural și interdisciplinar asupra unor teme din domenii prioritare de natură economică.

Amfiteatru Economic se distinge prin faptul că este singura revistă pe domeniul economic care propune autorilor abordarea unor teme economice de actualitate și cu vizibilitate pentru fiecare număr în parte. Aceste teme, însoţite de o notă explicativă, sunt anunţate cu un an înainte pe site-ul revistei.

Revista are în structura sa următoarele rubrici: Articole pe tematica prestabilită; Interferenţe economice care cuprinde articole invitate elaborate de autori cu prestigiu și vizibilitate internațională precum și Amfiteatru Economic recomandă care se referă la: Bune practici care reflectă experienţe din cadrul unor organizații naționale și internaționale; Eseu ce conţine lucrări inter- şi transdisciplinare de natură teoretico-filozofică pe specifiul tematic al unui număr; Personalia cu evocarea unor personalități care au marcat ştiinţele economice și Recenzii pentru diseminarea de informaţii privind noile lucrări şi publicaţii de prestigiu în domeniul economic și al administrării afacerilor.

Editura ASE
Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti, Romania, Cod 010374
Telefoane: 021.319.19.00 int. 401, 146
Fax: 319.18.99
Site: www.ase.ro

Contact: e-mail comitetderedactie@amfiteatrueconomic.ro

Licenţa Creative Commons
Această operă este pusă la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internațional .

Lucrarile se pot trimite pe aceasta pagina

designed by Soft Expert & hosted by Host Expert