Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Statistici - Indici scientometrici

1. Baza de date Clarivate Analytics Web of Sciences

Journal Citation Reports

(JCR)

Factor de impact(JFI)

JFI fără autocitări

JFI pe 5 ani

Article Influence Score (AIS)

Journal Citation Indicator (JCI)

Nr.Citări

totale

Loc ocupat

(Domeniu economic)

Quartila

H index

2022 2,6 2,5 2,1 0,250 0,66 995 147/380 Q2 27
2021 2,304 2,296 1,659 0.231 0,63 864 174/379 Q2 26

2020

 

1,983

1,887

 

1.345

0.169

0,68

Q2 după JCI

768

182/377

Q2

după JFI

22

2019

1,625

1,563

1.036

0.056

-

591

150/371

Q2

21

2018

1,238

1,192

0.890

0.060

-

452

179/363

Q2

19

2017

0,664

0,657

0.566

0.062

-

315

263/353

Q3

17

2016

0,581

0,534

0.530

0.049

-

234

253/347

Q3

16

2015

0,564

0,342

0.584

0.038

-

228

242/345

Q3

13

2014

-

-

-

-

­-

-

-

-

-

2013

0,838

0,362

0.687

0.070

-

209

160/333

Q2

11

2012

0,953

0,226

-

-

-

172

139/333

Q2

9

2011

0,758

0,096

-

-

-

167

165/231

Q3

7

2010

0,320

0,088

-

-

-

79

238/305

Q4

3

Observație: În anul 2014 nu s-au calculat indici scientometrici

Locul ocupat se referă la poziția pe care se află revista în funcție de factorul de impact în cadrul revistelor pe domeniul Economics din Web of Science.
H-index sau indicele Hirsch, este un indice care măsoară atât productivitatea ştiințifică precum şi impactul științific aparent al unui cercetător sau al unei publicații indexate într-o bază de date (aici Web of Science). Indicele se bazează pe numărul de lucrări științifice publicate, cele mai citate și numărul de citări primite de o lucrare de la altele.

2. Baza de date Scopus

Indicatorii scientometrici din Baza de date Scopus, pe domeniul: Economics, Econometrics and Finance pentru revista Amfiteatru Economic sunt redați în tabelul de mai jos.

Scopus Journal Metrics

CiteScore

SJR

SNIP

Rank (Loc)

Nr.Citari

totale

Quartila

H index

2022 3,8 0,410 0,567 47/279 918 Q1 27
2021 3,1 0,370 0,681 44/260 744 Q1 24

2020

2,6

0,335

0,715

43/243

648

Q2

20

2019

1,8

0,276

0,512

59/228

555

Q2

18

2018

1,6

0,237

0,593

54/220

426

Q2

16

2017

1,1

0,180

0,369

69/203

323

Q3

14

2016

1

0,240

0,423

59/187

218

Q2

12

2015

1

0,188

0,508

50/186

245

Q3

10

2014

1

0,235

0,998

54/176

294

Q2

9

2013

0,8

0,321

0,945

67/168

230

Q2

8

2012

0,6

0,267

0,599

65/151

136

Q2

5

2011

0,4

0,216

0,809

81/143

203

Q3

2

2010

-

-

-

-

45

Q3

-

2009

-

-

-

-

10

Q4

-

Locul este determinat în funcție de ierarhia în CiteScore al unui an, în domeniul Economics, Econometrics and Finance

CiteScor (denumit înainte IPP Impactul brut pe publicare IPP – Impact per Publication): este un indicator similar Factorului de Impact din Web of Science, care măsoară impactul pe care îl au citările din ultimii trei ani (în comparație în Web of Science se iau în considerare doar citările din ultimii doi ani). Astfel, CiteScore este rezultatul raportului citărilor din anul n la articolele publicate în anii n-1, n-2 şi n-3.

SJR – SCImago Journal Rank (SJR) este un indicator care măsoară impactul relativ al citărilor înregistrate de o anumită revistă. În determinarea acestui indicator se realizează o ponderare a citărilor, în funcție de importanța (vizibilitatea) revistei. Dacă revista este una de top, înregistrând multe citări, atunci orice citare pentru articolele din această revistă va fi supraunitară (va fi peste 1). Dacă revista se află mai la coada clasamentului, atunci o citare nouă va avea o valoare subunitară (cu cât o revistă se află pe o poziție în fruntea clasamentului, cu atât mai mult va conta orice citare acumulată). Practic, SJR pentru o revistă A în anul n va fi raportul dintre numărul citărilor ponderate primite de revista A pentru orice articol publicat în aceasta în anii n-1, n-2 sau n-3, împărțit la numărul total de articole publicate în cei trei ani considerați. În acest mod se consideră că se realizează o evaluare a prestigiului mediu al unui articol, fiind folosit pentru compararea jurnalelor în cadrul procesului de evaluare științifică.

SNIP – Impactul normalizat pe articol (SNIP – Source Normalized Impact per Paper): măsoară impactul pe care le au citările unei reviste. Acesta se determină prin raportul dintre citările unei reviste și numărul total de citări ale domeniului unde este încadrată de către Scopus revista respectivă. Acest indicator permite valorizarea mai bună a citărilor în cazul domeniilor în care acestea sunt mai puțin frecvente. Totodată indicatorul oferă posibilitatea realizării unor comparații corespunzătoare între revistele încadrate pe diferite domenii științifice, raportarea fiind în fiecare caz la citările totale ale domeniului considerat.

Scorul relativ de influență

Pe baza Scorului Absolut de Influență (AIS), calculat de Clarivate Analitics Web of Science, UEFSCDI calculează Scorul Relativ de Influență.

Journal Citation Reports

Scor Relativ de Influență

2022, iulie Nu e calculat la data de 9.07.2023

2021, iulie

0,310

2020, iulie

0,227

2019, iulie

0,091 

2018, iulie

0,102

2017, iulie

0,100

2016, iulie

0,082

2015, iulie

0,050

2014, iulie

0,107

3. Alți indici scientometrici

Google Scholar

Anul

Total Citări

H-index

i10-index

2023, iulie 16.087 52 482
2022, iulie 13.190 47 419

2021, iulie

10.501

42

328

2020, iulie

8.196

36

251

2019, iulie

6.020

31

168

2018, octombrie

4.286

25

129

2017, septembrie

2.687

22

87Research Papers in Economics (RePEc )

Anul

Factor de impact

Impact factor la 5 ani

H-index

2023, iulie 1,681 0,499 14
2022, iulie 0,52 0,39 14

2021, iulie

0,76

0,44

14

2020, iulie

0,721

0,246

9

2019, iulie

0,432

0,250

8

2018, iulie

0,240

0,280

8

2017, iulie

0,317

-

6

2016, iulie

0,282

-

5

2015, iulie

0,185

-

3

2014, iulie

0,150

-

2

 

Index Copernicus International

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020 2021 2022 2023

14,22

15,20

117,38 

117,79

136,27

140,35

148,64

164,38

165,56 165,56 Nu e publicat Nu e publicat

 

© 2005-2024 Soft Expert SRL - designed by Soft Expert & hosted by Host Expert