Academia de Studii Economice Bucuresti

Amfiteatru Economic
AN ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH PERIODICAL
Facultatea de Business si Turism

Statistici - Indici scientometrici

1. Baza de date Clarivate Analytics Web of Sciences

Journal Citation Reports Factor de impact(FI) FI pe 5 ani Article Influence Score (AIS) FI fără autocitări Citări totale Loc ocupat Quartila H index
2020 1,625 1,036 0,056 1,563 591 150/371 Q2 21
2019 1,238 0,890 0,060 1,192 452 179/363 Q2 19
2018 0,664 0,566 0,062 0,657 315 263/353 Q3 17
2017 0,581 0,530 0,049 0,534 234 253/347 Q3 16
2016 0,564 0,584 0,038 0,342 228 242/345 Q3 13
2014 0,838 0,687 0,070 0,362 209 160/333 Q2 11
2013 0,953 - - 0,226 172 139/333 Q2 9
2012 0,758 - - 0,096 167 165/231 Q3 7
2011 0,320 - - 0,088 79 238/305 Q4 3
Observație: În anul 2015 nu i s-a calculat indici scientometrici
Locul ocupat se referă la locul pe care se află revista in funcție de factorul de impact în cadrul revistelor pe domeniul economic
H-index, sau indicele Hirsch, este un indice care măsoară atât productivitatea ştiinţifică cât şi impactul ştiinţific aparent al unui cercetător sau al unei publicații indexate Thomson Reuters. Indicele se bazează pe numărul de lucrări ştiinţifice publicate, cele mai citate, şi numărul de citări care le-au primit în publicaţiile altor oameni de ştiinţă

Scorul relativ de influență

Pe baza Scorului Absolut de Influență (AIS), calculat de Thomson Reuters Web of Science, UEFSCIDI calculeaza Scorul Relativ de Influență.

Journal Citation ReportsScor Relativ de Influență
20200,091 
20190,102
20180,100
20170,082
20160,050
20140,107


2. Baza de date Scopus

Indicatorii scientormetrici din Baza de date Scopus, pentru revista Amfiteatru Economic sunt redați în tabelul de mai jos.

Scopus Journal Metrics SNIP SJR Cite Scor Loc ocupat Citari Quartila H index
2020 0,532 0,276 1,8 59/228 220 Q2 18
2019 0,529 0,237 0,86 63/202 228 Q2 16
2018 0,372 0,180 0,51 84/190 139 Q3 14
2017 0,480 0,250 0,427 65/183 123 Q2 12
2016 0,497 0,180 0,44 68/182 93 Q3 10
2015 1,006 0,251 0,84 32/169 129 Q2 9
2014 0,833 0,299 0,55 48/152 76 Q2 8
2013 0,782 0,228 0,35 57/141 56 Q2 5
2012 0,410 0,203 0,35 51/125 83 Q3 2
2011 0,056 0,187 - - 22 Q3 -
2010 0,035 0,110 - - 3 Q4 -
Locul este determinat în funcție de ierarhia în CiteScor al unui an, în domeniul Economics, Econometrics and Finance

SNIP - Impactul normalizat pe articol (SNIP – Source Normalized Impact per Paper): măsoară impactul pe care le au citările unei reviste. Acesta se determină prin raportul dintre citările unei reviste și numărul total de citări ale domeniului unde este încadrată de către Scopus revista respectivă. Acest indicator permite valorizarea mai bună a citărilor în cazul domeniilor în care acestea sunt mai puțin frecvente. Totodată indicatorul oferă posibilitatea realizării unor comparații corespunzătoare între revistele încadrate pe diferite domenii științifice, raportarea fiind în fiecare caz la citările totale ale domeniului considerat.

CiteScor (denumit înainte IPP Impactul brut pe publicare (IPP – Impact per Publication): este un indicator similar Factorului de Impact din Web of Science, care măoară impactul pe care îl au citările din ultimii trei ani (în comparaţie în Web of Science se iau în considerare doar citările din ultimii doi ani). Astfel, CiteScore este rezultatul raportului citărilor din anul n la articolele publicate în anii n-1, n-2 şi n-3.

SJR - SCImago Journal Rank (SJR) este un indicator care măsoară impactul relativ al citărilor înregistrate de o anumită revistă. În determinarea acestui indicator se realizează o ponderare a citărilor, în funcţie de importanţa (vizibilitatea) revistei. Dacă revista este una de top, înregistrând multe citări, atunci orice citare pentru articolele din această revistă va fi supraunitară (va fi peste 1). Dacă revista se află mai la coada clasamentului, atunci o citare nouă va avea o valoare subunitară (cu cât o revistă se află pe o poziție în fruntea clasamentului, cu atât mai mult va conta orice citare acumulată). Practic, SJR pentru o revistă A în anul n va fi raportul dintre numărul citărilor ponderate primite de revista A pentru orice articol publicat în aceasta în anii n-1, n-2 sau n-3, împărţit la numărul total de articole publicate în cei trei ani consideraţi. În acest mod se consideră că se realizează o evaluare a prestigiului mediu al unui articol, fiind folosit pentru compararea jurnalelor în cadrul procesului de evaluare științifică.

 3. Alti indicii scientometrici

Google Scholar

AnulH-indexi10-index
202036251
201931168
201825129
20172287
20141410
2013128

Nr. citări pe an din Google Scholar
Data Total20092010 2011201220132014 2015201620172018 20192020
Iulie 2020819663143316359 48970176979799011791419 769
Iulie 2019602045130287308 4216877057129121015798  
Octombrie 2018428629107262297 387546648632747549   
Septembrie 201726872596257291 370512597479406-   

Research Papers in Economics (RePEc )

AnulFactor de impactImpact factor la 5 aniH-index
20200,7210,2469
20190,4320,2508
20180,2400,2808
20170,317-6
20160,282-5
20150,185-3
20140,150-2

Index Copernicus International

2012201320142015 2016201720182019
14,2215,20117,38 117,79136,27 140,35 148,64 164,38

Global Impact Factor (GIF)

2012201320142015
0,6780,7650,897 0,987

designed by Soft Expert & hosted by Host Expert